Vykonávame práce


Vykonávame kompletné stavebné práce a to najmä v oblastiach
• výstavba rodinných domov na kľúč
• rekonštrukcie existujúcich objektov
• zatepľovanie rodinných domov
• zatepľovanie panelových domov
• búracie práce vrátane likvidácie sutiny
• sadrokartonárske práce
• obkladačské práce
• rekonštrukcie bytov, kúpeľní, bytových jadier
• poradenstvo v oblasti stavebníctva
• prípojky inžinierskych sietí
• strechy na kľúč
• tesárske a klampiarske práce
• stavebný dozor
U realizovaných stavieb vykonávame autorský dozor projektanta a technický dozor investora. Vždy tiež zabezpečujeme skúšobnú prevádzku a kolaudáciu dokončenej stavby.