Inžiniering


Pre realizáciu vašej stavby zariadime:
• obstaranie stanovísk dotknutých subjektov
• zabezpečenie stavebného dozoru pri realizácii
• zabezpečenie stavebného povolenia
• odborné konzultácie
• vytýčenie stavby
• kolaudáciu
pripojky na IS, elektromer, plynomer, vodomer (ZSE, SPP, BVS)